Poradnia Szansa Rybnik

Oferta poradni

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka


To wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w tym obszarze rozwojowym, który jest zaburzony. Działania WWR mogą być realizowane już od pierwszych dni życia i trwają do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole

Wspieranie
dzieci i młodzieży

Badania diagnostyczne i wydawanie opinii, terapia logopedyczna, terapia si (integracja sensoryczna), terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia wzroku, rehabilitacja ruchowa, dogoterapia, muzykoterapia, EEG Biofeedback

Wspieranie
rodziców, opiekunów

Porady,
konsultacje,
instruktaże, grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców, działalność informacyjnaWspieranie specjalistów, wychowawców

Prowadzenie szkoleń,
konferencji, warsztatów, konsultacje, praktyki, staże, współpraca z przedszkolami, szkołami, uczelniami