Poradnia Szansa Rybnik

Cennik naszej poradni

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU BEZPŁATNIE
REHABILITACJA RUCHOWA 70,00 zł
TERAPIA LOGOPEDYCZNA 70,00 zł.
TERAPIA PEDAGOGICZNA 70,00 zł
TERAPIA WIDZENIA 70,00 zł
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA 80,00 zł
DIAGNOZA FUNKCJONALNA (Profil Psychoedukacyjny PEP-R) 290,00 zł
TERAPIA SI(INTEGRACJA SENSORYCZNA) - diagnoza wstępna 80,00 zł
TERAPIA SI (INTEGRACJA SENSORYCZNA) - diagnoza pełna ok 3 - 4 spotkania 280,00 zł
MUZYKOTERAPIA (indywidualna) 70,00 zł
MUZYKOTERAPIA (grupowa) 30,00 zł /os
DOGOTERAPIA (indywidualna) 90,00 zł
DOGOTERPAPIA (grupowa) 30,00 zł/os
EEG BIOFEEDBACK (dzieci -30 minut) 60,00 zł/os
EEG BIOFEEDBACK (dorośli - 45 minut) 80,00 zł/os

 

UWAGA!!! ZAŚWIADCZENIA, OPINIE SĄ DODATKOWO PŁATNE