poradnia szansa

Ready to begin your journey?

Feel free to look around

Poradnia Szansa Rybnik

Niepubliczna poradnia PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Prowadzimy bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Warunkiem przystąpienia do terapii jest dostarczenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zapraszamy

Głównym celem Poradni jest:
  • prowadzenie bezpłatnej specjalistycznej pomocy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)
  • udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
    i rehabilitacyjnej
  • wspomaganie edukacji uczniów we wszystkich rodzajach placówek oświatowych
  • wspomaganie nauczycieli, wychowawców , specjalistów oraz rodziców


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „SZANSA” 

jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Oferta poradni

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka


To wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w tym obszarze rozwojowym, który jest zaburzony. Działania WWR mogą być realizowane już od pierwszych dni życia i trwają do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole

Wspieranie
dzieci i młodzieży

Badania diagnostyczne i wydawanie opinii, terapia logopedyczna, terapia si (integracja sensoryczna), terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia wzroku, rehabilitacja ruchowa, dogoterapia, muzykoterapia, EEG Biofeedback

Wspieranie
rodziców, opiekunów

Porady,
konsultacje,
instruktaże, grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców, działalność informacyjnaWspieranie specjalistów, wychowawców

Prowadzenie szkoleń,
konferencji, warsztatów, konsultacje, praktyki, staże, współpraca z przedszkolami, szkołami, uczelniami

KONTAKT Z NAMI

+ 48 509 311 531

44-203 Rybnik ul. Ogrodowskiego 22a