Rozwój dziecka – niepokojące symptomy

by

Jeśli rodzic zauważy niepokojące symptomy w rozwoju dziecka, nie powinien ich lekceważyć. Wczesne rozpoznanie problemów rozwoju dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę zminimalizowania trudności rozwojowych lub ich całkowitego wyeliminowane.

Poniżej umieszczamy listę symptomów związanych z rozwojem dziecka, na którą rodzice i opiekunowie powinni być szczególnie wyczuleni.

Co powinno zaniepokoić rodziców niemowlęcia? (w 1. roku życia dziecka)

 • prężenie się, napinanie;
 • brak kontaktu wzrokowego;
 • słaba reakcja na bodźce płynące z otoczenia (np. brak reakcji na głosy bliskich osób, brak
  reakcji na światło);
 • głowa ciągle zwrócona w jedną stronę;
 • problemy z karmieniem (np. dziecko bardzo słabo ssie, krztusi się);
 • stały płacz, krzyk;
 • asymetryczne ułożenia tułowia i kończyn;
 • nietrzymanie głowy;
 • nadmierna wiotkość kończyn;
 • słabiej wyrażone ruchy spontaniczne kończyn lub ich nieprawidłowe ułożenia;
 • nadmierny spokój (dziecko wydaje się „leniwe”);
 • potrzeba częstego bujania;
 • brak umiejętności siadania lub chodzenia we właściwym czasie;
 • brak rozumienia prostych poleceń;
 • brak wyciągania rączek do zabawek (dziecko nie chwyta);
 • nieumiejętność wypowiadania pojedynczych słów.

Co powinno zaniepokoić rodziców małego dziecka? (powyżej 1. roku życia)

 • brak reakcji na własne imię;
 • nadwrażliwość lub niedostateczna wrażliwość na dźwięki czy dotyk;
 • nieumiejętność wypowiadania prostych słów, krótkich zdań;
 • wyraźne unikanie kontaktu z osobami bliskimi, w tym kontaktu wzrokowego;
 • problemy z koncentracją uwagi (dziecko nie skupia się na żadnej czynności);
 • brak umiejętności chodzenia;
 • jedzenie wyłącznie wybranych potraw (np. tylko z ziemniaków);
 • trudności w kontaktach z rówieśnikami

 

Źródło: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa 2017