NEUROLOGOPEDA
Wykształcenie: mgr filologii polskiej, studia podyplomowe: neurologopedia, edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), logopedia i glottodydaktyka
Kursy i szkolenia:
  • Komunikacja dzieci z autyzmem

  • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju

  • Trening jedzenia

  • Certyfikat wykorzystywania testu KOLD

  • MAKATON – szkolenie podstawowe

  • Zachowania trudne u dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju

  • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera