Jak uzyskać bezpłatnie terapię WWR?

by

Drogi Rodzicu jeżeli coś niepokoi Cię w rozwoju Twojego dziecka nie lekceważ tego!
Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i wdrożone zostaną działania stymulujące oraz wspomagające rozwój dziecka, tym lepsze będą dla niego rokowania i tym większa szansa na jego dobre funkcjonowanie.
Krok 1
Idź z dzieckiem do lekarza pediatry/lekarza specjalisty. Lekarz wydaje ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/ niepełnosprawność, które jest podstawą do wydania opinii WWRD. Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawności oraz stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju

Krok 2
Idź do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rejonizacja- sprawdź pod opieką, której poradni Publicznej znajduje się przedszkole Twojego dziecka).
Zgłoś dziecko na diagnozę. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dołącz do wniosku dokumenty (ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne – jeżeli są, dokumenty medyczne). Poradnia powinna
w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wydać opinię.
Odbierz OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Krok 3
Przyjdź z opinią do Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „SZANSA” ,
złóż wniosek o organizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i GOTOWE
Otrzymujesz informacje o ilości godzin i rodzaju przyznanej terapii. Możesz BEZPŁATNIE korzystać z programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka