Cennik Poradni 
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJUBEZPŁATNIE
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA80,00zł
TERAPIA LOGOPEDYCZNA80,00zł
TERAPIA PEDAGOGICZNA80,00zł
TERAPIA RĘKI80,00zł
TERAPIA WARNKEGO80,00zł
TUS (TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH)50zł/os
DOGOTERAPIA (grupowa)50zł/os
TESTY I BADANIA 
SKALA INTELIGENCJI STANFORD- BINET 400,00 zł
ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu 600,00 zł
GOTOWOŚĆ SZKOLNA 250,00 zł
DIAGNOZA PRZYCZYN NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH (dysleksja) 350,00 zł
DIAGNOZA SPRAWNOŚCI GRAFOMOTORYCZNEJ (DYSGRAFIA) 150,00 zł
Skala Rozwoju Emocjonalnego dzieci w wieku 3-6 lat 150,00 zł
TEST KORP300,00 zł
TEST KOLD200,00 zł
BADANIE PRZESIEWOWE MOWY 80,00 zł

UWAGA: zaświadczenia, opinie są dodatkowo płatne