Aleksandra Sierny

Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Wykształcenie:

mgr psychologii, studia podyplomowe: „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi“, „Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną“, „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka“, „Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji oraz rewalidacja uczniów z Autyzmem i/lub Zespołem Aspergera“

Kursy i szkolenia:

 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących – Alina Smyczek

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I – Fundacja Szkoła Dialogu
 • Emocje przedszkolaków – rozwój, rozumienie, regulacja – Mamu, Anita Janeczek – Romanowska
 • Bateria 5/6R – uprawnienia diagnostyczne – PTPiP
 • Skala inteligencji Stanford – Binet 5 – uprawnienia diagnostyczne – PTPiP

 • Kurs bazowy (3-modułowy) „Terapia Behawioralna w Teorii
  i Praktyce” – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

 • Dziecięce lęki“ – Anita Janeczek – Romanowska

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym – Fundacja Pomoc Autyzm
 • Zastosowanie testów PEP-R i AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju – EgoSelect Akademia Terapeuty
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – Fundacja Synapsis
 • II konferecja „Badabada” Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm” – Fundacja Synapsis
 • Trudne i niepożądane zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – Wydawnictwo WIR
 • Jak uczyć czytania i pisania dzieci niemówiące? AAC i strategie nauki czytania i pisania we wczesnej interwencji, przedszkolu i szkole – Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Makaton II stopień – Program Rozwoju Komunikacji PRKM
 • Terapia ręki – I stopień. Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR – Acentrum Szkolenia
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących – MÓWik
 • Makaton I stopień – Program Rozwoju Komunikacji PRKM
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka – Fundacja Synapsis
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.1 – Fundacja Synapsis
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1 – Pyramid Educational Consultants of Poland
 • Diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PROMITIS